Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyki zawodowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Karta zgłoszenia na praktykę (pobierz)

 Dziennik praktyk (pobierz)

 ANKIETA OCENY STUDENTA REALIZUJĄCEGO PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (pobierz)

 KRYTERIA DOBORU INTERESARUSZY (pobierz)

 ANKIETA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ (pobierz)

 

1. WYTYCZNE ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI NA KIEURUNKU PRACA SOCJALNA PPUZ (Miejsca praktyk)- pobierz

3. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

- Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk- jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

5. Programy praktyk- dla studentów którzy rozpoczęli studia 1.10.2018 - pobierz

6. Programy praktyk- dla studentów którzy rozpoczęli studia 1.10.2019 - pobierz

7. WZÓR WYPEŁNIONEGO DZEINNIKA PRAKTYK- dla studentów którzy rozpoczęli studia 1.10.2018

8.WZÓR WYPEŁNIONEGO DZEINNIKA PRAKTYK- dla studentów którzy rozpoczęli studia 1.10.2019

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

  • z dostępnego wykazu placówek lub wybierz własny (razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i skontaktuj się z pracodawcą oraz przekaż do podpisu program praktyk

  • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki- na karcie zgłoszenia oraz na programie praktyk
  • ustal termin praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki wraz z zaakceptowanym porozumieniem na Uczelni- p.227

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni, dziennik praktyk i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy z p.227

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

  • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać obydwa egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię  do p.227
  • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej oraz na konću dzienniczka-opinia o studencie zgodnie ze wzorem)

7. Po zakończeniu praktyki

  • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

  • obecność 100%;
  • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
  • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
  • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ;