Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Program Stypendialny im. Bekkera

Celem Programu im. Bekkera jest umożliwienie naukowcom i nauczycielom akademickim odbycia stażu podoktorskiego, a także prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów potrzebnych do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych – na zasadach stypendialnych. Został on skierowany do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Uczestnicy Programu otrzymują stypendium obejmujące koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz dodatek mobilnościowy. W wyjeździe może uczestniczyć rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun, wówczas kwota stypendium może być podwyższona.

Więcej informacji: www.nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Opr. DPiW

Galeria zdjęć: