Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

PROJEKT MCSM W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK

 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

wraz z partnerem

Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu

 

realizuje projekt pod tytułem

Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0068/17-00

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU        od 2018-01-01 do 2021-04-31

 

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 2 578 229,83

I OBEJMUJE DOFINANSOWANIE :  2 578 229,83 zł 

 

DOFINANSOWANIE POCHODZI Z  NASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

a)      ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH        2 172 932 ,10 zł

b)      ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ     405 297,73 zł

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU: poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY):

1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS- 1szt

2. Liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies zawarta z podmiotów leczniczym- 2 szt

3. Liczba szkół wyższych publicznych kształcących na kierunku pielęgniarstwo wykorzystujących MCSM w procesie praktycznego kształcenia studentów – 1 szt

4. Liczba podpisanych um o pracę wskazujących zatrudnienie w MCSM Uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo – 2 szt

5.  Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo która ukończyła wsparcie w ramach program- 63 osoby

6.  Liczba osób kadry uczelni którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze symulacji medycznej- 22 os

7. Liczba studentów którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje w obszarze symulacji medycznej- 63 ososby

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU      

• Studenci kierunku pielęgniarstwo PPUZ w Nowym Targu

• PPUZ w Nowym Targu jako szkoła wyższa publiczna, kształcąca na kierunku pielęgniarstwo, która opracuje prorgam rozwojowy Uczelni oraz utworzy MCSM.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 • opracowanie programu rozwojowego PPUZ w NT kierunku pielęgniarstwo
 • utworzenie MCSM PPUZ w NT (prace remontowe, wykończeniowe i zakup wyposażenia)
 • szkolenia/staże dla instruktorów, techników/informatyków, nauczycieli, kadry zarządzającej
 • opracowanie aplikacji komputerowych wspomagających nauczanie
 • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych
 • opracowanie podręcznika symulacji obejmującego zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów
 • zajęcia dodatkowe dla studentów
 • dodatkowe działania związane z praktycznym nauczaniem zawodu (warsztaty)
 • organizacja zawodów symulacyjnych
 • spotkania inf w celu omówienia problemow, pokazania efektów badań dydaktycznych

  

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój nr 403   Budynek Gorce  tel:  18 26 10 735

 

Kierownik Projektu: mgr Justyna Adamczuk                                         
justyna.adamczuk@ppuz.edu.pl

Koordynator Projektu: mgr Edyta Kita                                                                     
edyta.kita@ppuz.edu.pl

Koordynator studiów kierunku Pielęgniarstwo: dr n. o zdr. Magdalena NIeckula                 
magdalena.nieckula@ppuz.edu.pl

Sekretariat: mgr Urszula Potaczek                                                                    
ip@ppuz.edu.pl

 

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich

 tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  – GŁÓWNE ETAPY/ZADANIA  - plik do pobrania PDF

 

 

Platforma e-learning

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Oferty pracy

Oferta pracy technik/informatyk.

więcej »

Aktualności

SEMESTR LETNI 2020/2021   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 Harmonogram zajęć MCSM  Harmonogram zajęć dodatkowych    Aktualizacja_Harmonogram zajęć_pacjent standaryzowany_CSM_2019_2020_II_ROK_VI_semestr  Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_I_ROK_II_semestr_nie objęte projektem Aktualizacja_Harmonogram zajęć_CSM_2019_2020_II_ROK_IV_semestr letni   1. Zakończono roboty budowlane: 28.09.2018 2. Rozpoczęto cykl szkoleń realizowanych zgodnie z Harmonogramem Szkoleń:...

więcej »

Uroczyste otwarcie MCSM

29.03.2019 zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ w Nowym Targu. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich szef resortu szkolnictwa wyższego i nauki wicepremier dr Jarosław Gowin.

więcej »

Krótki opis Projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerem Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu    realizuje projekt pod tytułem „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach osi...

więcej »

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu  – główne etapy/zadania Projekt pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach...

więcej »
1 2 3