II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Dział Konferencji i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

„Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim” to projekt realizowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu, którego głównym celem jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością terenów przygranicznych (przy szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół średnich i wyższych) oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tegoż terenu.

Bezpośrednie cele projektu to:

 • Utworzenie zorganizowanej i trwałej sieci współpracy między polską i słowacką społecznością.
 • Upowszechnienie wiedzy na tematy związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym obszarów pogranicza.
 • Zachęcenie jednostek samorządowych terenów przygranicznych Polski i Słowacji do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój, promocję i ochronę obszarów pogranicza oraz do  rozwiązywania zbieżnych problemów tych terenów.
 • Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej mieszkańcom pogranicza i  turystom poprzez pokazanie mniej znanych atrakcji i walorów regionu.
 • Stworzenie kanału komunikacji i transferu informacji w obszarze projektu.
 • Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych pogranicza.
 • Wzmocnienie więzi między partnerami.
 • Stworzenie fundamentu dla przyszłych wspólnych projektów transgranicznych.

 

Wspólne przedsięwzięcie dotyczy:

 • Organizacji  międzynarodowej konferencji nt. „Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim”, której głównym celem jest promocja Podhala i Spisza, jak również integracja środowiska nauki strony polskiej i słowackiej.
 • Zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla gości ze Słowacji i z Polski.
 • Organizacji warsztatów dla młodzieży słowackiej i polskiej.
 • Opublikowanie rezultatów warsztatów na portalu internetowym.
 • Wydanie publikacji naukowej w językach polskim i słowackim.
 • Podsumowanie programu współpracy transgranicznej, opublikowanie na stronie internetowej rezultatów warsztatów oraz streszczeń artykułów w języku słowackim i polskim.
 • Organizacji spotkania pokonferencyjnego na terenie Słowacji, mającej na celu wzmocnienie więzi między krajami jak i stanowiącego bazę do przyszłej kooperacji.

 

Zakładanie efekty realizacji mikroprojektu:

 • Warsztaty dla młodzieży w okresie marzec – maj 2012 r.
 • Wycieczka/warsztaty terenowe
 • Konferencja naukowa w maju 2012 r.
 • Pokonferencyjne wydawnictwo naukowe w nakładzie 300 egz.
 • Wydawnictwo popularnonaukowe w nakładzie 2000 egz.
 • Strona internetowa


http://www.konferencja.ppwsz.edu.pl/


Komunikat
PROGRAM KONFERENCJI 18-20.04.2012 r.

Galeria zdjęć: