Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Studia dofinansowane z EFS

Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów zawodowych „pomostowych „ współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - ostatni nabór w roku 2014/2015. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie świadectwa  dojrzałości i dyplomu ukończenia  średniej szkoły medycznej lub pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Do udziału w projekcie są kwalifikowane pielęgniarki:

L.p. Pielęgniarka Wymagania do udziału w projekcie Dokumenty do rekrutacji
1

Z obywatelstwem polskim

-Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki (świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki)

-zatrudnienie w jakimkolwiek charakterze (niekoniecznie jako pielęgniarka)

+ zaświadczenie o zatrudnieniu

2 Z obywatelstwem państwa obcego (kraje UE i inne)

- Ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce

-zatrudnienie w Polsce w charakterze pielęgniarki

-prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

- zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze pielęgniarki
3 wolontariusz Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki (świadectwo ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki) - porozumienie zawarte z korzystającym(umowa wolontariatu)


*dokumenty  zgodne z Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu w sprawie  warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

Instytut Pielęgniarstwa prowadzi studia zawodowe,  niestacjonarne „pomostowe" dla:

  • absolwentek liceów medycznych- ścieżka A
  • absolwentek 2 letniej medycznej szkoły zawodowej pomaturalnej- ścieżka B
  • absolwentek 2,5 -letniej medycznej szkoły zawodowej pomaturalnej- ścieżka C
  • absolwentek 3-letniej medycznej szkoły zawodowej pomaturalnej - ścieżka D

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Instytucie Pielęgniarstwa PPWSZ 

telefon: 182610726

Więcej informacji:

www.mz.gov.pl

www.efs.gov.pl