Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

STUDIA DUALNE NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - PROFIL PRAKTYCZNY W PODHALAŃSKIM OŚRODKU NAUK EKONOMICZNYCH

 

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-DU22/18

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2021-09-30

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-DU22/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 1 930 562,99 zł

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość, którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia kompetentnych i dobrze przygotowanych praktycznie absolwentów zdolnych do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej.

 

Krótki opis projektu

  W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość  - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej  III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwój, Działania nr 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt nr POWR.03.01.00-00-DU22/18 przedstawiamy  ...

więcej »

Biuro projektu

  BIURO PROJEKTU Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ BUDYNEK GORCE pokój: 323   Kierownik Projektu     Prof. nadzw. UEK, dr hab. Robert Włodarczyk       Sekretariat  Joanna Reśczak mail: pone@ppwsz.edu.pl tel. 18 26 10 738   Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych (obiekt przystosowany do os. z niepełnosprawności: winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd)   Prosimy o ...

więcej »

Rekrutacja Uczestników Projektu

  REGULAMIN REJKRUTACJI DO PROJEKTU pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w PONE"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa    LISTA RANKINGOWA   

więcej »

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie i jego relizacja

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  <pobierz> SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIALENIA WSPRACIA W PROJEKCIE W ROKU 2019R  <pobierz>

więcej »

Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych

SD_zima_2018_2019 SD_lato 2018_2019 SD_zima_2019_2020 SD_lato 2019_2020 SD_zima_2020_2021 SD_lato 2020_2021    

więcej »

Szczegółowy harmonogram seminariów

Szczegółowy harmonogram seminariów zima_20_21 Szczegółowy harmonogram seminariów lato_20_21

więcej »
1 2 3