Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Filologia Angielska I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat Kierunku 
Filologia Angielska
telefon: 18 26 10 717

iht@ppuz.edu.pl

Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Trzeci rok razem - język angielski dla UTW w roku 2017/2018

Od 2015 roku w siedzibie PPWSZ w Nowym Targu organizowane są kursy języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu. Kursy prowadzone są przez studentów filologii angielskiej II stopnia w ramach praktyk pedagogicznych. W roku akademickim 2017/2018 zajęcia są prowadzone w dwóch grupach: poziom A1 oraz A2. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony studentów-seniorów opiekun praktyk zdecydował o zorganizowaniu dodatkowych zajęć konsultacyjno-konwersacyjnych, których głównym celem jest aktywizowanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w języku mówionym, jak również powtarzanie materiału z zajęć poprzednich.

 

Prowadzenie zajęć dla studentów UTW jest wyzwaniem międzypokoleniowym. Warto pokreślić, że praca z dorosłymi jest doskonałym ćwiczeniem umiejętności dydaktyczno-metodycznych przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Co więcej, szczególnie „studenci w złotym wieku” są w dzisiejszych czasach w grupie docelowej, która zyskuje coraz większe zainteresowanie glottodydaktyków ze względu na zmiany społeczne w Polsce.
 
oprac. i zdj. Anna Borkowska

Galeria zdjęć: