Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Podhalańskie Centrum Tutoringu
Szybki kontakt

Podhalańskie Centrum Tutoringu
e-mail: tutoring@ppuz.edu.pl

 

TUTORZY

Tutorzy to pracownicy PPUZ w Nowym Targu.

Każdy z nich ma inne zainteresowania, inny dorobek naukowy i inne doświadczenia zawodowe.

Łączy ich wiara w naszych studentów i przyjemność, jaką czerpią ze swojej pracy!

POZNAJ CERTYFIKOWANYCH TUTORÓW!

prof. nadzw. UEK dr hab.  Maria Płonka

prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk

dr Jerzy Gruszczyński

dr Dorota Kuder

dr Piotr Kurzeja

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

dr Piotr Sadowskim

dr Krzysztof Waśkowski

dr Paweł Zamora

mgr Alicja Diak

mgr Bartłomiej Gąsiennica

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

mgr Jadwiga Laskowska

mgr Paweł Milka

*******************************************************************************************************************************************************************************

prof. nadzw. UEK dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk 

robert.wlodarczyk@uek.krakow.pl

 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie; 
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense; członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki,
ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, zarządu ZNP w UEK; uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW); recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski, kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK,
e-learningu i tutoringu; popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji; autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych; 11-krotnie otrzymał Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10; promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich, opiekun naukowy 15-stu doktorantów; 
były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.

******************************************************************************************************************************************************************************* 

dr Paweł Zamora

zamorapa@uek.krakow.pl

Doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) 
oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Jest promotorem ponad 550 prac licencjackich i magisterskich. Jest tutorem akademickim – z certyfikatem Collegium Wratislaviense oraz byłym kierownikiem ZOD Radom i członkiem wielu komisji na UEK. Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK, Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring. Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki. Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jest członkiem ZNP i członkiem PTE. Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza. Żonaty, dwoje dzieci. Ceni otwartość i kreatywność oraz brak schematów w rozwiązywaniu problemów.

Obszary zainteresowań: 
• Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce. 
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna. 
• Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
• Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie. 
Hobby: 
• Nowoczesne technologie 
• turystyka górska.

*******************************************************************************************************************************************************************************

 mgr Paweł Milka

milkap@uek.krakow.pl

 Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 22.07.2015 magister Ekonomii; tytuł pracy magisterskiej: Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę współczesną – promotor: prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk. Od 2017 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, jako asystent w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz wykładowca w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych. Od 2013 roku przedsiębiorca – segment meblarski. Były piłkarz i sędzia piłki nożnej. Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Obszary zainteresowań: Kursy walutowe, Bilans handlowy, Bezrobocie, Inwestycje, Giełda, Międzynarodowe Rynki Finansowe i Kapitałowe.

Hobby: piłka nożna, literatura fantasy, muzyka rockowa, heavy metal.

Tutoring: Chętny do rozwoju, współpracy i partnerstwa. Zapraszam osoby gotowe do wspólnej pracy, które nie boją się poznania siebie. Cenię osoby niezależne, otwarte, kreatywne, nie idące utartymi szlakami.

******************************************************************************************************************************************************************************* 

mgr Alicja Diak

alicjadiak@gmail.com

 

Jestem Pielęgniarką. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo. Obecnie jestem studentką czwartego roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki, co daje mi uprawnienia do pracy jako pielęgniarka systemu oraz pielęgniarka anestezjologiczna. Pracuje w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Instytucie Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne. Pracuje także na oddziałach szpitalnych, gdzie niejednokrotnie zdrowie i życie ludzkie jest zagrożone są to oddziały: Intensywna Terapia, Blok Operacyjny, Intensywny Nadzór Kardiologiczny. Praca zawodowa jest jedną z moich pasji, drugą są podróże. Lubię podejmować nowe wyzwania i wciąż się rozwijać.

*******************************************************************************************************************************************************************************

 

dr Jerzy Gruszczyński

- doktor, starszy wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PPUZ w Nowym Targu, na kierunku Architektura. Absolwent Liceum Muzycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych.

Problematyka badawcza obejmuje zakres komunikacji wizualnej dotyczącej systemów informacji w przestrzeni publicznej jako zagadnienie urbanistyczne. W tym: system znaków drogowych, Miejskie Systemy Informacji, informacja turystyczna, oznakowanie środków transportu itp. Problematyka dotycząca zasadności, czytelności oznakowania z uwarun-kowaniami psychologicznymi oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego, też w zakresie międzynarodowym.

Kilkanaście artykułów w Magazynie „Autostrady” oraz w innych pismach i w materiałach pokonferencyjnych. Czynny udział w kilkunastu konferencjach, a dodatkowo trzy autorskie wystawy dot. oznakowania, w tym w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem 2004.

Dodatkowe kwalifikacje: wystawiennictwo, plenerowe aranżacje, oprawy wizualne itp., zdobnictwo regionalne, doświadczenie radiowca, były speleolog. Muzyk i kompozytor muzyki elektronicznej.

 

******************************************************************************************************************************************************************************* 

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

 

inżynier budownictwa lądowego, specjalista konstruktor, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;

certyfikator energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków;

rzeczoznawca majątkowy, absolwent Podyplomowego Studium Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Krakowskiej; posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości;

przedsiębiorca - prezes zarządu spółki z branży nieruchomości oraz oprócz tego prowadzi własną działalność gospodarczą (w zakresie m.in. rzeczoznawstwa majątkowego, wycen nieruchomości oraz inżynierii budowlanej);

wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PPUZ (na kierunkach: architektura i gospodarka przestrzenna).

Hobby: turystyka górska, historia

******************************************************************************************************************************************************************************* 

mgr Jadwiga Laskowska

jklaskowska@yahoo.com

mgr filologii angielskiej, lektor w Instytucie Nauk Humanistyczno – Społecznych i Turystyki PPUZ w Nowym Targu, 

kierunek filologia, specjalność filologia angielska.

Ukończyłam studia magisterskie w 2004 na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. W pracy magisterskiej skupiłam się na dramatach Eugene O'Neill'a. Obecnie mój obszar zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojętą literaturę angielskojęzyczną, w szczególności twórczość Oskara Wilde'a. Pasjonują mnie literatura, teatr, sztuka. Związana jestem z Państwową Podhalańską Uczelnią Zawodową od 2007 roku. Jestem doświadczona w nauczaniu języka angielskiego do celów zawodowych, tłumaczeniach, analizie i interpretacji tekstów literackich. Czuję się bardzo dobrze w roli wykładowcy i nauczyciela akademickiego. Uważam się za osobę rzetelną, kreatywną, o otwartym umyśle. Zawsze znajduję też czas na rozwijanie swoich pasji i dalsze kształcenie.

******************************************************************************************************************************************************************************* 

dr Dorota Kuder

dorota.kuder@uek.krakow.pl

—   doktor nauk ekonomicznych od 2012 roku, ukończyła Rachunkowość (1) i Ekonomikę Przedsiębiorstw (2) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie od 18 lat; autorka ponad trzydziestu publikacji w języku polskim i w języku angielskim; tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviensa

—   zainteresowania naukowe: nowa ekonomia instytucjonalna - wpływ instytucji na wzrost gospodarczy, modele kapitalizmu, nierównosci ekonomiczne i społeczne, ekonomia rozwoju

—   hobby:  kryminały (najchętniej – skandynawskie) i trening (najchętniej – bieganie)

*******************************************************************************************************************************************************************************