Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu dla kierunku Pielęgniarstwo

29.03.2019 zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ w Nowym Targu. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich szef resortu szkolnictwa wyższego i nauki wicepremier dr Jarosław Gowin.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem prowadzącej dr n. o zdr. Magdaleny Nieckuli, po czym gości zgromadzonych w Auli przywitał Rektor PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., który podkreślił wielkie znaczenie powstania MCSM oraz podsumował te wiele miesięcy przygotowań jako „krok milowy w systemie kształcenia, wejście w XXI wiek”. W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślił, jak ważne jest krzewienie wartości etycznych oraz szacunek wobec drugiego człowieka: „Godność człowieka tkwi przede wszystkim w jego duchowej naturze, ale i w ciele. Człowiek jest istotą wielowymiarową – i to zarówno ten, który wymaga pielęgnowania, jak i ten, który o niego dba, pochyla się nad nim – pielęgniarka czy pielęgniarz. Dlatego w kształceniu pielęgniarskim tak ważne są wartości. Wartości, na których zbudowana jest ta wyjątkowa profesja, misja służby, wręcz powołania. I te wartości są krzewione wśród kształconych na tym kierunku.” Następnie głos zabrał Wicepremier dr Jarosław Gowin, który pogratulował otwarcia MCSM oraz zapewnił o swoim wsparciu –„Równie ważny jak rozwój czołowych polskich uczelni, jest rozwój uczelni regionalnych, które są prawdziwą kuźnią lokalnych elit”. Kolejnym punktem uroczystości był wykład pt.: „Kształcenie metodą symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo na przestrzeni lat” wygłoszony przez mgr Justynę Adamczuk, nawiązujący do postępu w nauczaniu pielęgniarek, jaki się dokonał w ostatnim czasie: „…wchodzi nowoczesna, europejska symulacja medyczna, czyli uczenie się w bezpiecznych, zaaranżowanych dla studenta warunkach. Uczymy się przez doświadczenie i to jest najważniejsze…”. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez Rektora PPWSZ ks. płk (r) dr hab. Stanisława Gulaka, prof. nadzw., Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wicepremiera dra Jarosława Gowina,  Dyrektora INoZ dr dr hab. Dariusza Muchę, prof. nadzw. oraz Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego mgr Marka Wierzbę. Po przecięciu wstęgi goście i studenci zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń MCSM.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PPWSZ składa się z 5 sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny oraz trenażery, fantomy i symulatory wysokiej klasy. Powstało dzięki realizacji projektu pn.:  „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu: POWR.05.03.00-00-0068/17. 

Opracowanie: Kierownik Projektu MCSM mgr Justyna Adamczuk

Zdjęcia: Ewelina Stożek

 

O wydarzeniu pisali również:

krakow.tvp.pl
zakopane.naszemiasto.pl
zakopane.info
nowytarg24.tv
24tp.pl
gazetakrakowska.pl
podhaleregion.pl
ntvk.com.pl

O wydarzeniu mówili również:

radio eska
radio plus

 

Galeria zdjęć: