Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

23-24.11.18 r. VI Konferencja Naukowa "Zdrowie w ontogenezie"

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu wraz ze współorganizatorem przygotowuje VI Konferencję Naukową „Zdrowie w Ontogenezie’’. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Targu, w terminie 23-24 listopada 2018 roku.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z I Komunikatem i zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Zgłoszenia  uczestnictwa czynnego, streszczenia prac i całe prace prosimy wysyłać na adres e-mailowy: ontogeneza@ppwsz.edu.pl z dopiskiem ZDROWIE 2018 do dnia 19 pażdziernika 2018 r.

 

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętego obszaru ochrony zdrowia: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, kosmetologów, ratowników medycznych oraz innych osób zajmujących się zdrowiem człowieka w różnych okresach życia z w/w dziedzin nauki.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Sesje naukowe odbędą się w następujących grupach tematycznych:

  1. Nowoczesna fizjoterapia i jakość życia w chorobach cywilizacyjnych. 
  2. Pielęgniarstwo i położnictwo wobec zdrowia i choroby.
  3. Wyzwania współczesnego ratownictwa medycznego.
  4. Kosmetolog wobec zdrowia i urody.
  5. Varia

 

FORMY PREZENTACJI

Prace prezentowane będą w języku polskim, słowackim i angielskim w sesjach tematycznych i sesji plakatowej. Czas wystąpienia w sesjach naukowych 10 minut. Zgłoszenie wraz ze streszczeniem należy przesłać drogą e-mailową do dnia 28 września 2018 r. Streszczenie przygotowane w języku polskim i angielskim powinno zawierać od 150 do 250 słów i obejmować: cel badań, materiał i metody, wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe.

 

Decyzją Komitetu Naukowego nadesłane prace będą kierowane do recenzji, a następnie opublikowane w pokonferencyjnej monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

350 zł – uczestnictwo czynne z publikacją

150 zł – uczestnictwo bierne bez publikacji

200 zł – publikacja w monografii (możliwość druku bez udziału w konferencji po pozytywnej recenzji)

100 zł – uroczysta kolacja w pierwszym dniu konferencji

 

Wpłatę należy dokonać do dnia 26 październik 2018 r. na konto:

Podhalańskiej Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Nr konta bankowego: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000  Bank Zachodni WBK z dopiskiem ZDROWIE 2018” i nazwiskiem uczestnika.

 

Do pobrania: III komunikat , program, karta zgłoszenia, wymogi redakcyjne 

 

 

Sekretariat Konferencji

 mgr Agnieszka Krzystyniak

tel. 18 26 10 737

e-mail: ontogeneza@ppwsz.edu.pl