II Debataankieta 2020Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

W roku akademickim 2020/2021 studenci UTW również online

Mimo wyjątkowych okoliczności, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu nie zapomina o najstarszym pokoleniu studentów. Wykładowca filologii angielskiej mgr Anna Borkowska organizuje cotygodniowe synchroniczne zajęcia języka angielskiego dla studentów seniorów w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

Przypomnijmy, iż od 5 lat studenci seniorzy uczestniczą w kursach języka angielskiego organizowanych przez filologię angielską. Idea ta z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Obecnie, ze względu na sytuację pandemiczną, słuchacze UTW do listopada 2020 roku cotygodniowo biorą udział w zajęciach językowych w trzech grupach zaawansowania organizowanych na platformie Zoom.

Głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz dążenie do swobodnej interakcji w języku obcym. Wykorzystując różne portale internetowe, między innymi wordwall.net, seniorzy mają możliwość rozmowy w języku angielskim nie tylko z nauczycielem, lecz również z członkami grupy.

Jak podkreślają uczestniczy tych kursów, zajęcia synchroniczne dają możliwość regularnej nauki języka angielskiego oraz spotkań w swoich grupach językowych. Jest to także bardzo dobra okazja do rozwijania umiejętności językowych w nowym dla seniorów środowisku cyfrowym. Natomiast, w opinii ich nauczyciela, determinacja do uczenia się języka angielskiego słuchaczy UTW, pomimo trudnych warunków, jest niezwykle inspirująca i motywująca dla młodszych pokoleń.     

Oprac. A. Borkowska

Galeria zdjęć: