Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Wzory podań

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową. Wszelkie podania związane z zakończeniem sesji i sprawami studenckimi składane w pok. 227 prosimy wysyłać na e-mail lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227)

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH STUDENTA PPUZ W NOWYM TARGU (pobierz)

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (pobierz)

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia 

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) (pobierz)

 

 • w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów (pobierz)

 

 • w sprawie uzyskania zgody na studiowanie na dwóch specjalnościach (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem II semestru studiów) (pobierz)

 

 • w sprawie zmiany Uczelni/kierunku/formy studiów (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru) (pobierz)

 

 • w sprawie zgody na urlop od zajęć (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających skierowanie na urlop) (pobierz)

 

 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego (student może uzyskać wpis warunkowy, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż 12 punktów ECTS - tzw. bieżący deficyt punktowy; podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej) (pobierz)

 

 • w sprawie powtarzania semestru studiów (pobierz)

 

 

 • w sprawie uchylnia decyzji o skreśleniu z listy studentów (pobierz)

 

 • w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (pobierz)

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie należy złożyć wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności w terminie 7 dni od egzaminu),
 • w sprawie przesunięcia terminu egzaminu
  (najpóźniej do 3 dni przed egzaminem),
 • w sprawie uzyskania zgody na egzamin komisyjny
  (podanie należy złożyć w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu).

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej
  (podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć z dniem  zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z podanym niezaliczonym przedmiotem)

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu  (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia terminu odbycia praktyk