Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Wzory podań

PODANIE DO PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

 • indywidualną organizację studiów  (pobierz)  
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)
 • o urlop dziekański (pobierz)
 • o uchylenie decyzji o skreśleniu (pobierz)
 • o wznowienie studiów (pobierz)
 • o zmianę uczelni-kierunku-formy studiów (pobierz)
 • o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (pobierz)

 

 PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI --> pobierz

 • w sprawie przedłużenia sesji poprawkowej
  (podanie należy złożyć po zakończeniu sesji poprawkowej)

 

 PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

 • w sprawie zmiany nazwiska, imienia, dowodu osobistego, adresu

 

 WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ