Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Zajęcia dodatkowe z zakresu ALS dla studentów pielęgniarstwa

11 sierpnia 2020 r. w PPUZ odbyły się zajęcia dodatkowe z zakresu ALS dla studentów I stopnia studiów (II i III rok) kierunku pielęgniarstwo, w ramach projektu pn.: „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Nr projektu POWR.05.03.00-00-0068/17.

Przy zaangażowaniu Działu Promocji i Współpracy i wsparciu pracowników Działu Technicznego PPUZ zajęcia dodatkowe z zakresu ALS przygotowały:

  • mgr Justyna Adamczuk
  • mgr Alicja Diak

Przygotowane i nagrane filmy instruktażowe zostały zmontowane przy pomocy pana Mariana Palluth (TV Podhale), natomiast profesjonalnej kamery użyczył Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki – podziękowania dla dra Krzysztofa Waśkowskiego.

Opr. Organizatorzy

Fot. Ewelina Stożek, DPiW

Galeria zdjęć: