Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

ZAKRES WSPARCIA CENTRUM PROJEKTOWEGO

Schemat pomocy Centrum Projektów:

Wykaz: III Ścieżki 

Centrum Projektów zapewnia: 

  • Monitorowanie, pozyskiwanie, gromadzenie oraz udostępnianie informacji o warunkach udziału, kryteriach finansowania i realizacji konkurów, projektów, programów i grantów.
  • Wsparcie wnioskodawców na etapie aplikowania:

- konsultacje z wnioskodawcą,

- weryfikacja formalna poprawności przygotowanego wniosku,

- współudział w przygotowaniu załączników do dokumentacji projektowej.

- składanie wniosków.

  • Wsparcie w zakresie realizacji projektów:

  - prowadzenie ewidencji spraw, rejestracja i archiwizacja dokumentów projektowych,

  - bieżąca obsługa administracyjna projektu,

  - wstępna weryfikacja poprawności przygotowania umowy,

  - pomoc w sporządzaniu raportów z realizacji projektów.

  • Aktualizację danych w portalu PPUZ na temat aktualnych oraz planowanych konkursów.

Galeria zdjęć: