studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Zasady rekrutacji / Enrolment conditions

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Rekrutacja on-line

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia

więcej »

Informacje ogólne

Terminy rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017

więcej »

Akty prawne

Uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2016/2017

więcej »

Zasady rekrutacji dla obywateli polskich

Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów

więcej »

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców

więcej »

Enrolment conditions for foreigners

Enrolment conditions for foreigners

więcej »

Условия набора для иностранцев

Условия набора для иностранцев: Иностранцем является тот, кто не имеет польского гражданства. Внимание! Кандидаты, которые имеют польское гражданство и гражданство другого государства, обязаны поступать на учебу на условиях, которые касаются польских граждан....

więcej »

Zasady rekrutacji na podstawie weryfikacji efektów uczenia się

Uchwała nr 19/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wyższych, w ramach edukacji pozaformalnej m.in. kursy i szkolenia oraz nieformalnej m.in. umiejętności zawodowe i...

więcej »

Kurs z języka polskiego dla cudzoziemców

Kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów na studia do PPWSZ Kurs jest przeznaczony dla cudzoziemców - kandydatów, zamierzających podjąć studia w PPWSZ. Celem kursu jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych (mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania) tak, aby uczestnik kursu po jego ukończeniu mógł podjąć studia w PPWSZ prowadzone w języku polskim. Program uwzględnia naukę gramatyki, jednak główny nacisk zostanie...

więcej »

Polish for foreigners

Polish for foreigners – a language course for candidates planning to study at PPWSZ This course is designed for foreigners – candidates planning to study at PPWSZ. The aim of the course is to develop all language skills (speaking, listening comprehension, reading and writing) so that a graduate of  that course will be language-ready to take classes in Polish at our institution. The curriculum of the course does include grammar but it focuses on practical and communication...

więcej »

Egzamin z rysunku

Tematem egzaminu będzie: "Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem".

więcej »

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych od Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

więcej »
1 2